BYTTE FORSIKRING

Må jeg si opp forsikringene mine selv?

I de fleste tilfeller vil ditt nye forsikringsselskap ordne med oppsigelse og overføring av dine forsikringer. 

Det er imidlertid enkelte forsikringer som krever at du selv sier opp forsikringen når du skal bytte forsikring.

Dette gjelder personforsikringer og barneforsikringer som krever utfylt helseskjema. Dette skyldes en karenstid på en til tre måneder hvor ditt nye forsikringsselskap gjennomgår dine helseopplysninger og godkjenner eller avslår tegning av ny personforsikring når du ønsker å bytte forsikring.

I den perioden ditt nye forsikringsselskap gjennomgår dine helseopplysninger vil du i noen selskaper være dobbeltforsikret, dette for å sikre at du ikke står uten forsikring. Du vil selv måtte si opp disse forsikringene når du får bekreftet at ditt nye forsikringsselskap har opprettet avtalen.

 

 

Forsikringsavtale

Vi er stolte av å levere tjenester som hjelper forbrukere å finne best mulig pris på sine tjenester.

Adresse